Inżynier logistyk: Opis stanowiska pracy i wymagania edukacyjne

Słowo „logistyka” odnosi się do procesu, w ramach którego następuje dystrybucja towarów i usług. Inżynierowie logistycy są odpowiedzialni za projektowanie i analizę systemów stosowanych przy dystrybucji tych towarów i usług. Oceniają oni wszystkie aspekty metod dystrybucji (zwykle nazywane łańcuchem dostaw), mając na celu poprawę efektywności, a tym samym generowanie wyższych zysków dla swoich pracodawców.

Ponieważ inżynierowie logistyki zajmują się całym łańcuchem dostaw, ich praca wymaga dużego zróżnicowania zadań. Inżynierowie logistyki zajmują się inwentaryzacją, przetwarzaniem zamówień, planowaniem układów magazynowych i pomagają projektować opakowania produktów w celu maksymalizacji efektywności wysyłki. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystują oni swoją wiedzę z zakresu nauki i matematyki, aby skonstruować jak najbardziej efektywną i sprawną metodę dystrybucji produktów.

Inżynierowie logistycy muszą mieć podstawową znajomość praktyk biznesowych, ponieważ relacje pomiędzy dostawcą, dystrybutorem i klientem mają zasadnicze znaczenie dla ich branży. Jednakże inżynierowie logistyki pracują o wiele więcej za kulisami świata konsumentów, zapewniając płynne funkcjonowanie podstawowych relacji, na których opiera się nasza globalna gospodarka.